So sánh Detox và Keto, cách nào hiệu quả hơn?

so sanh detox va keto

Giữa Keto và detoxx, thì Keto không hiệu quả bằng detox.

Nhưng detox thì khắc nghiệt hơn keto nhiều.

Có một giải pháp trung gian.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *